Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στο φροντιστήριο

Το Φροντιστήριο Μ.Ε. «Μάθηση» εκμεταλλευόμενο τις νέες τεχνολογίες και ακολουθώντας καινοτόμες διδακτικές μεθόδους, προσφέρει μια νέα εμπειρία μαθήματος με την χρήση διαδραστικών πινάκων και εξειδικευμένου λογισμικού.

διαδραστικος πινακας

Επιλέξαμε το e-beam projection όπου μετατρέπει οποιοδήποτε πίνακα του φροντιστηρίου σε διαδραστικό συνδυάζοντας έτσι τις νέες τεχνολογίες με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας.

Ο μαθητής έχει την δυνατότητα να συμμετέχει στο μάθημα, αποβάλλοντας τον «φόβο» του πίνακα. Έννοιες δύσκολες ή διαγράμματα και εικόνες που είναι δύσκολο να αποτυπωθούν με τον απλό μαρκαδόρο, ακόμα και από τον πιο έμπειρο καθηγητή, είναι πλέον διαθέσιμες, εκμεταλλεύσιμες και ικανές για παραμετροποίηση στον πίνακα με την χρήση ειδικού στυλό ή ακόμα και με το χέρι.

Η τεράστια πηγή πληροφόρησης, το διαδίκτυο (internet) είναι διαθέσιμο πλέον μέσα στην αίθουσα και εκμεταλλεύσιμο με τον κατάλληλο τρόπο από τον καθηγητή για την άντληση πληροφοριών, εικόνων και βίντεο. Η λογοτεχνία, η έκθεση και η ιστορία γίνονται πιο προσιτές προς τους μαθητές με την προβολή ντοκιμαντέρ και εικόνων προκαλώντας την περεταίρω συζήτηση στην τάξη. Η φυσική γίνεται πιο κατανοητή με την χρήση προσομοιώσεων μέσω εξειδικευμένου λογισμικού όπως των Interactive Physics, Modellus, Algodoo ή του ελληνικού Physion ενώ τα μαθηματικά γίνονται ελκυστικότερα με την βοήθεια του Mathematica ή του Geogebra.

πατηστε για μεγενθυση

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους καθηγητές με την βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού όπως το LMA Tool η προπαρασκευή κάθε μαθήματος, με την πορεία της διδασκαλίας, τα τεστ-κουιζ που θα χρησιμοποιηθούν και τα βίντεο, οι εικόνες ή τα αποτελέσματα προσομοιώσεων που θα χρειαστούν για την ολοκληρωμένη παρουσίαση μιας ενότητας.
Οι νέες τεχνολογίες είναι δίπλα μας. Οι μαθητές μας είναι πιο εξοικειωμένοι με αυτές. Είναι άμεση ανάγκη η χρήση τους για να γίνει η μάθηση ελκυστικότερη και αποτελεσματικότερη.