επιτυχόντες πανελλαδικών εξετάσεων 2011

1. Αζακά Δήμητρα: Νοσηλευτικής(ΤΕΙ - Λαμία)
2. Ηλίας Μιχαήλ Ραφαήλ: Εφαρμ.Μαθηματικών και Φυσικών Σπουδών(ΕΜΠ - Αθήνα)
3. Θανάσου Μαρία: Φιλοσοφίας (ΑΕΙ - Πάτρα)
4. Λάμπρου Βασιλική: Γαλλική Φιλολογία(ΑΕΙ - Αθήνα)
5. Μαρίνου Μαριάνθη: Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΤΕΙ Πειραιά)
6. Μαυρουδή Μαρία: Τεχν.Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών(ΤΕΙ Άρτα)
7. Μίχαλος Άγγελος: Μουσικής Τεχν. και Ακουστικής (ΤΕΙ-Ρέθυμνο)
8. Νταλαγιάννης Σπύρος: Διοίκηση Επιχειρήσεων(ΤΕΙ Λάρισα)
9. Ξανθοπούλου Αθανασία: Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών(ΑΕΙ Σάμος)
10. Σταμούλης Γεώργιος: Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας (ΑΣΠΑΙΤΕ Αθήνα)
11. Χατζηιωάννου Παναγιώτης: Εφαρμ. Πληροφορικής & πολυμέσων (ΤΕΙ Ηράκλειο)