ενημέρωση γονέων

Συμμεριζόμαστε απόλυτα το ενδιαφέρον των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους. Στην προσπάθειά μας να αμβλύνουμε τις όποιες ανησυχίες τους, θεσπίσαμε δύο επίσημες συναντήσεις ετησίως μαζί τους, είτε με την μορφή μαζικής συνάντησης - συζήτησης, είτε κατόπιν προσωπικής συνεννόησης. Ευρύτερος σκοπός μας είναι όμως η διαρκής και άμεση επικοινωνία, με μοναδικό γνώμονα την μαθησιακή και ψυχολογική στήριξη των μαθητών. Στις συναντήσεις αυτές, οι γονείς ενημερώνονται αναλυτικά και εμπεριστατωμένα από την διεύθυνση σπουδών του φροντιστηρίου μάθηση, για την πρόοδο των μαθητών, τις γραπτές και προφορικές τους επιδόσεις, τις ειδικές δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα τους καθώς και για την συμπεριφορά τους. Οι γονείς ενημερώνονται άμεσα από την γραμματεία και για τις απουσίες των παιδιών τους.