εΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2023 2024 φροντιστηριο μαθηση

----------------------------------------------------------------------------------------------------

> Κλειστά τμήματα 3-4 ατόμων
> Ιδιαίτερα Μαθήματα
> Έμπειροι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων
> Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας
> Διετή προετοιμασία πανελλαδικών
> Δωρεάν συγγράμματα

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Αγαπητοί γονείς, φίλοι μαθητές και φίλες μαθήτριες,

Στην εποχή μας η επαγγελματική αποκατάσταση και επιτυχία αποτελούν κεντρικό στόχο γονέων και παιδιών, δεδομένου μάλιστα του δύσκολου και εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί και που απαιτεί ολοκληρωμένη και ουσιαστική κατάρτιση. Το φροντιστήριο μάθηση, εντοπίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εποχής, ώστε να οπλίζει τους μαθητές του με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα μπορούν να εγγυηθούν αφενός μεν τη διαμόρφωση υγιούς και ολοκληρωμένης προσωπικότητας και αφετέρου δε την επιτυχία τους σε όποιο επαγγελματικό χώρο επιλέξουν να σταδιοδρομήσουν. Οι παράγοντες που συντελούν στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και που εγγυώνται την επιτυχία και αποτελεσματικότητα του φροντιστηρίου μάθηση είναι:

Βασικοί στόχοι του φροντιστηρίου μάθηση είναι οι εξής:

Καπελέρης Νικόλαος
Φυσικός Msc - Διευθυντής Σπουδών